Małuszów

Opis

Małuszów jest to mała wieś sołecka, położona ok. 7 km na południe od Sulęcina, przy szosie z Sulęcina do Torzymia.

Pierwsza historyczna wzmianka o Małuszowie pochodzi z 1241 roku, kiedy to książę śląski Bolesław podarował tę wieś zakonowi templariuszy. Przez jakiś czas miejscowość ta pozostawała w komandorii Wielka Wieś/Grossdorf (zaginiona miejscowość w pobliżu Wielowsi), potem do Sulęcina. W XIV wieku nie była więcej wymieniana jako lenno templariuszy. Możliwe, że przeszła ponownie we władanie Askańczyków. Jego kolejnymi właścicielami byli: rycerz Busse von Barbo i Albrecht von Klepzig. Około połowy XIV wieku Małuszów wymieniany był jako jedno z dóbr zakonu joannitów.

Od początków XV wieku Małuszów podzielony był na kilka działów własnościowych. Na początku XVII wieku w Małuszowie były trzy siedziby rycerskie, należące do: von Lucko, von Horna i von Buntscha. Obok tego 1/6 wsi była w lennie joannitów. Źródła archiwalne potwierdzają, iż na przestrzeni wieków w Małuszowie istniały kolejno trzy kościoły.

Pierwsza, najprawdopodobniej kamienna świątynia wzniesiona została w średniowieczu. Prawo patronatu nad tym kościołem przyznawał joannitom dokument z 1350 roku. Brak jest jednak informacji o formie i konstrukcji budynków kościelnych. W okresie Reformacji kościół w Małuszowie wszedł w skład parafii protestanckiej w Ostrowie (inspektorat w Ośnie). Kolejna świątynia wzniesiona została w latach 80-tych lub na początku lat 90-tych XVII wieku. Wiadomo, iż kościół ten posiadał drewnianą wieżę. Obecnie istniejący w Małuszowie kościół został wybudowany w 1872 roku, najprawdopodobniej na miejscu starszej świątyni. Patronat nad tym kościołem sprawowali właściciele miejscowego majątku. W parafii przechowywane były księgi kościelne prowadzone od 1743 roku. Jako świątynia katolicka obiekt został poświecony w październiku 1946 roku i włączony do parafii rzymsko – katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Torzymiu, w której pozostaje do dnia dzisiejszego.