Trzebów

Opis

Trzebów jest to stosunkowo duża wieś sołecka, położona około 10 km na północny zachód od Sulęcina, przy drodze z Sulęcina do Lemierzyc lub Krzeszyc.

Pierwsza historyczna wzmianka o Trzebowie pochodzi z 1354 roku, kiedy to wieś należała do rodziny von Uchtenhagen. W 1466 roku osada wzmiankowana była wśród posiadłości zakonu joannitów. Z tego roku pochodzi umowa kupna pomiędzy braćmi Friedrichem i Albrechtem Nauendorfami, a joannitami. Nauenderfowie zrzekli się wsi ostatecznie dopiero w 1482 roku i od tego czasu, aż do 1810 roku Trzebów należał do zakonnej komturii ze Słońska. Pierwsza światynia w Trzebowie wzniesiona została prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku. Ten wybudowany z kamienia i cegły ceramicznej kościół założony był na planie prostokąta. Jego narożniki wzmocnione były zestopniowanymi przyporami, a w trzech ścianach (poza zachodnią) umieszczone były po trzy pełnołukowe otwory okienne. Korpus budowli przykrywał stromy dach. Nowy kościół (wg Kubacha) wzniesiono w 1867 roku przy wykorzystaniu materiału budowlanego z obiektu starszego. Analiza stanu istniejącego kościoła trzebowskiego skłania jednak do wniosku, że pierwotna świątynia została w wieku XIX poddana daleko idącej przebudowie lub rewaloryzacji. Prace te doprowadziły do wymiany znacznej części materiału budowlanego. Zachowane zostały natomiast: forma rozplanowania i charakter architektury. Znaczna część wschodniej ściany szczytowej zachowała się w pierwotnej formie. Jeszcze w okresie międzywojennym w archiwum parafialnym w Drogominie złożone były księgi kościelne i rachunki, prowadzone prawdopodobnie odpowiednio od 1726 i 1719 roku.

W XIX i pierwszej połowie XX wieku protestancki kościół w Trzebowie pozostawał pod patronatem państwa. Po II wojnie światowej kościół przejęty został przez katolików i poświęcony w październiku 1945 roku p.w. św. Piotra i Pawła. Jako świątynia filialna obiekt ten włączony został w strukturę parafii rzymsko – katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie. Bezpośrednio po wojnie do opisywanego kościoła przewieziono ołtarz, pochodzący ze świątyni w Długoszynie.