Bielice

Opis

Ze strony Archiwum Państwowego można się dowiedzieć, że: "Okolice obecnej wsi Bielice od połowy XIII w. należały do zakonu joannitów. Wraz z przejęciem majątku zakonu kurfistowie brandenburscy obdarowywali nim swych stronników. Do nich należała także szeroko rozgałęziona w Brandenburgii rodzina von Selchow, która posiadała rozległe dobra w okolicach Berlina i Poczdamu.

Zapewne w połowie XVI w. w okolice Rzepina sprowadził się przedstawiciel tej rodziny, który nowo założony folwark nazwał Beelitz . Identycznie nazywała się jego rodzinna miejscowość w okolicach Poczdamu. W 1633 r. majątek obejmujący Belice (Beelitz) i Bobrówko (Biberteich) należał jako lenno kurfirsta brandenburskiego do Nicolausa von Selchow. Wówczas dobra te zostały podzielone między jego dwóch synów Hansa Melchiora i Georga Wolfa.

W 1723 r. właścicielem Bielic był zapewne prawnuk Hansa Melchiora - Wolf Erasmus von Selchow. Około 1760 r. jego syn został landratem rzepińskim. Po śmierci landrata w 1784 r. majątek w Bielicach objęła w posiadanie wdowa Louisa von Selchow z domu Risselman. Na początku 1806 r. majątek ten został sprzedany. W XIX w. jego właściciele zmieniali się kilkakrotnie. Grunty były tutaj niskiej jakości i w warunkach rodzącej się gospodarki kapitalistycznej w XIX w. nie przynosiły odpowiednich dochodów.

W 1910 r. folwark Bielice liczył już tylko 419, 97 ha , w tym niewiele ponad połowę stanowiła ziemia uprawna. Właścicielem folwarku był wówczas Paul Lange, który zajmował się głównie hodowlą bydła. Majątek był zapewne zarządzany bezpośrednio przez właściciela lub ustanawianego przez niego ekonoma.

Natomiast ze źródeł niemieckich wiadomo, że: nazwisko Firnhaber z Bielic figuruje wśród subskrybentów miejscowej kroniki w 1855 roku, właściciel majątku w Bielicach Heinrich Firnhaber był elektorem w wyborach do pruskiego parlamentu w 1870 roku oraz w spisie majątków Rzeszy z 1879 roku przy majątku w Bielicach w rubryce "właściciel" napisano Firnhaber.

Informacje o miejscowości nadesłał internauta o nicku genius loci