Garbicz

Opis

Ciekawostki nadesłane przez internautów:

Dzieje Garbicza wymagają opracowania, gdyż analizy tych samych dokumentów z Archiwum Państwowego podawane przez różnych autorów nie pokrywają się w całości. Oto druga wersja wydarzeń ze strony AP:

"Położony w okolicach Rzepina między Jeziorem Kręcko a Jeziorem Wielkim majątek Garbicz w końcu XVIII w. należał do rodziny Lamotte. W 1802 r. wdowa baronowa Charlotta von Lamotte z domu Risselmann sprzedała folwarki w Grabiczu Heinrichowi Ferdynandowi von Winterfeld. Jednakże w rok później za kwotę 40 000 talarów w ramach kurateli nad wdową przejął je Heinrich von Risselmann. Przedstawiciel tej rodziny, sędzia sądu królewskiego oraz radca sądu apelacyjnego Johann Konrad Risselmann w 1746 r. uzyskał tytuł szlachecki oraz majątek w Prześlicach koło Sulęcina. Po wygaśnięciu kurateli w 1825 r. majątek Garbicz przeszedł we władanie jego wnuka Friedricha Wilhelma Heinricha Eduarda von Risselmann, który w 1839 r. ożenił się z Augustą von Risselmann, spokrewnioną ze wspomnianą wdową Lamotte. Również bratanek, syn jego starszego brata Friedricha Augusta Aleksandra Adolfa, Friedrich August poślubił w 1863 r. Augustę Henriettę Karolinę Johannę von Risselmann. W ten sposób właścicielami Garbicza oraz folwarków w Mierczanach i Prześlicach zostali Augusta Henrietta Karolina Johanna pochodząca ze wspomnianego małżeństwa Friedricha Augusta z Augustą Heleną oraz Friedrich August wywodzący się z małżeństwa bratanka. W związku z tym około 1860 r. doszło do formalnego podziału majątku. Niemniej jednak długo utrzymywano wspólny zarząd oraz rozbudowano folwarki. Już w połowie wieku w Garbiczu funkcjonowała gorzelnia. W następnych latach wzniesiono folwark Augustinenhof i folwark Charlottenfeld. W 1863 r. Augusta Henrietta Karolina Johanna von Risselmann poślubiła Augusta von Risselmann, który zmarł w 1886 r. Wówczas także zmarł Friedrich August, a właścicielem jego części majątku został syn Friedrich, który ożenił się z Eugenią Laurą Vogel von Falckenstein i wkrótce sprzedał znaczną cześć swych dóbr. Zmarł w rok po narodzeniu swego jedynego syna Elharda w 1907 r. Ostatecznie w 1910 r. dobra w Garbiczu liczące 1865, 5 ha, w tym aż 1202 ha. lasów należały do Augusty Henrietty Karoliny Joahanny von Risselmann. Do niej też należał majątek w Mierczanach liczący wówczas 587 ha., w którym znajdowała się również krochmalnia. Dobra ziemskie w Garbiczu pozostawały w rękach rodziny von Risselmann aż do 1945 r."

Źródło:Internauta ~genius loci
Zdjęcia do Galerii nadesłał Andrzej Trepczyński. Dziękujemy :)