Jemiołów

Opis

Zdjęcie nadesłał Cezary

Jemiołów został założony w XIII w. Głównymi zabytkami naszej wsi jest klasycystyczny kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony pod koniec XVI w. Zwieńczenie kościoła stanowi drewniana wieża, w której znajduje się dzwon, pochodzący z tego samego okresu, co cały zabytek. Wnętrze świątyni zdobi ołtarz, którego powstanie datuje się na rok 1730.
Poza tym, zachowała się stara, XVIII- wieczna drewniana chata kryta strzechą.

Współczesny obraz Jemiołowa oczywiście znacznie odbiega od tego sprzed kilku wieków. Wciąż staramy się, aby nasza wieś tętniła życiem i ciągle się rozwijała.
W Jemiołowie działa piekarnia, dostarczająca codziennie świeże pieczywo, poza tym funkcjonują dwa sklepy. Niektórzy mieszkańcy prowadzą własne małe przedsiębiorstwa.
W centrum Jemiołowa, obok kościoła znajduje się duży klub, mogący pomieścić ponad 100 osób, w którym organizowane są zabawy taneczne oraz imprezy okolicznościowe.
Jemiołów współpracuje od pięću lat z niemiecką wsią Banzendorf.
Na końcu wsi znajduje się boisko piłkarskie, gdzie odbywają się festyny strażackie, dożynkowe i inne.
W całej naszej wsi działa system wodociągów, a niebawem ma powstać kanalizacja oraz system wywozu śmieci.
Poza tym, działa sieć połączeń komunikacji autobusowej.

Główną instytucją w naszej wsi, która rozwija się najprężniej i skupia wokół swojej działalności większość mieszkańców jest Ochotnicza Straż Pożarna, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. Liczy ona 26 członków, ale wciąż zwiększana jest przez grono młodych ochotników. Tworzą oni młodzieżową drużynę pożarniczą, która uczestniczy w zawodach sprawnościowych i udziela się w pracach społecznych na rzecz wsi. Niedawno nasza straż obchodziła 50-lecie powstania i z tej okazji ufundowany został nowy sztandar. Ochotnicza Straż pożarna w Jemiołowie dysponuje dwoma remizami starą i nową z dwoma boksami na samochody ciężarowe i z zapleczem socjalnym. Wszyscy członkowie posiadają kompletne umundurowanie strażackie, zakupione częściowo z funduszy Rady Sołeckiej.

Tekst nadesłał: ~Czarek