Nowa Wioska

Opis


Wieś położona na zachód od Lubrzy, nad jeziorem Goszcza. Zabytkowy drewniany kościół barokowy z charakterystyczną dzwonnicą. W centrum wsi forteczny most rolkowy z zaporą oraz ruiny strzegących go obiektów oznaczonych wspólnym numerem 691. Było to jednokondygnacyjne, podwójne stanowisko broni maszynowej i garaż dla armatyki przeciwpancernej 37 mm.