Zagaje

Opis


Buczyna i Zagaje

Położone tuż obok siebie wsi tworzące wspólne sołectwo. W przeszłości ośrodki wydobycia węgla brunatnego. Ciekawa, robotnicza zabudowa jest pozostałością po kopalni. W okolicach zapadliska pokopalniane, niektóre tworzą półnaturalne zbiorniki wodne.