Niesulice

Opis


Wieś Niesulice leży na północnym skraju Gminy Skąpe, nad
jeziorem Niesłysz (najczystszy zbiornik wodny województwa lubuskiego),
w pobliżu znajduje się
jezioro Złoty Potok. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 49328.

W bezpośrednim sąsiedztwie Niesulic znajdują się następujące miejscowości:
Ołobok – 2 km,
Kalinowo – 2 km,
Przełazy – 4 km.

Liczba mieszkańców: 120 (dane z końca 2012 r.)

Historia
Pierwotna nazwa Nesłuczek, świadczy o tym, że wieś powstała przed 2 połową XIV wieku, kiedy to dostała się we władanie łagowskiej komandorii joannitów. O starych tradycjach osadniczych świadczy zresztą wczesnośredniowieczne grodzisko
w Niesulicach. Po upaństwowieniu dóbr zakonnych w 1810 roku Niesulice stały się własnością rodziny Paech. Wieś założona została jako mała ulicówka, obecnie
o znacznie zatartym układzie. W przeszłości w Niesulicach istniał kościół o nieznanej metryce, przejęty przez protestantów i zwrócony katolikom w 1654 roku, a w XIX wieku rozebrany, zapewne z powodu złego stanu technicznego. Teren dawnego cmentarza nad jeziorem stał się obecnie częścią lasu.

Nad Jeziorem Niesłysz jest jedno z największych i najlepiej zachowanych
grodzisk Ziemi Lubuskiej. Pierwsze wały usypali tu Słowianie w VII - VIII wieku. Średnica owalu wynosi 300 x 150 m.

Krajobraz i przyroda


Jezioro Niesłysz
Jest największym jeziorem na Pojezierzu Łagowskim. Leży w otoczeniu dużych partii lasów sosnowych, z licznymi stanowiskami drzew liściastych. Linia brzegowa jeziora (dł. 19 km) jest urozmaicona wieloma zatokam....więcej »»

Na rowerze wokół jeziora Niesłysz
Projekt ten jest propozycją spędzenia jednego z letnich dni w sposób bardziej czynny. Trasa została pomyślana tak, aby dać możliwość poznania szeregu obiektów i zjawisk ....więcej»»