Węgrzynice

Opis

Węgrzynice odnajdziemy jadąc w kierunku północno-zachodnim od Skąpego

W bezpośrednim sąsiedztwie Węgrzynic znajdują się następujące miejscowości:
Błonie – 2 km,
Rokitnica – 3 km,
Zawisze – 3 km,
Gryżyna – 4 km.

Liczba mieszkańców: 176 (dane z końca 2012 r.)

Historia
Patronimiczne pochodzenie nazwy wsi wystawia jej starą, co najmniej XII-wieczna metrykę. Można się domyślać, że głównym członem rozproszonego osadnictwa rolniczego był źreb (rodzinne, wielopokoleniowe gospodarstwo) Węgrzyńców, czyli potomków człowieka nazywanego Węgrzynem. W 1223 roku teren ten znalazł się
w dobrach, przyznanych przez Henryka Brodatego klasztorowi cysterek w Trzebnicy. Był to czas komasowania osadnictwa wiejskiego w jednostki zwarte, racjonalnie rozplanowane. W wyniku reformy Węgrzynice otrzymały plan owalnicy, zachowany do dziś niemal bez zmian. Zwarta zabudowa wsi pochodzi z 2 połowy XIX wieku
i początków XX wieku (nieliczne domy są starsze). Na placu wiejskim usytuowany jest kościół z 1885 roku, zajmujący miejsce wcześniejszego, najpewniej drewnianego. Wizytacje diecezjalne z 2 polowy XVII wieku podają wezwanie kościoła św. Walentego. Istniejący wokół kościoła cmentarz ma początki w XIII wieku.

Krajobraz i przyroda
Wieś leży na płaskim terenie w krajobrazie otwartym. Jedynie od strony północnej otoczona jest lasem.

Zabytki i pomniki przyrody

Kościół
- w centrum wsi usytuowany jest kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiony w 1885 roku, na miejscu starszego. Po stronie północnej i zachodniej przylega do niego, ogrodzony płotem, cmentarz. Bryłę kościoła tworzy wysoka nawa zamknięta dachem dwuspadowym. Po stronie wschodniej przylega, niższe prezbiterium o trójspadowym dachu. Do nawy i prezbiterium przylegają dwa niższe aneksy o dwuspadowym dachu. Od zachodu dominuje czterokondygnacyjna, graniasta wieża, zakończona ośmioboczną iglicą zwieńczoną krzyżem na kuli. Elewacje ceglane z podkreślonym cokołem i o czterech ostrołukowych oknach w nawie, wspartych na wydatnym gzymsie podokienniku. Dzwonnica z 1843 roku drewniana na rzucie kwadratu o czterospadowym dachu.

Obiekty figurujące w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Kościół parafialny – z 1885 roku.