Myszęcin

Opis

Wieś położona w kierunku północno-zachodnim od Szczańca, przy drodze E 30, biegnącej m. in. od Świebodzina do Poznania.

Wieś ulicowo - placowa, o metryce średniowiecznej. Zachowany plan pierwotny, podlegający ochronie. W XIV i XV w. należała do śląsko-niemieckiej rodziny Smolków, od XVII w. własność rodziny v. Knobelsdorf, a od 1842 r. własność rodziny Jabłońskich.

Warto zobaczyć:

- Późnoklasycystyczny pałac z połowy XIX wieku, rozbudowany na przełomie XIX
i XX stulecia. Założony na planie prostokąta, piętrowy z parterowymi dobudówkami, murowany. Ryzality na osi poprzecznej wieńczą trójkątne tympanony.
- Park krajobrazowy (wschodnia strona pałacu) o powierzchni 4 ha, założony
w końcu XVIII wieku, a w połowie następnego przekształcony. W parku spotkać można 10 gatunków drzew, w tym również pomnikowe lipy i dęby (np. 300-letni).
W części północnej występuje staw, na którym znajduje się półwysep z romantyczną grotą. Na południowym wschodzie parku usytuowana jest aleja lipowa biegnąca
w stronę pałacu.
- Murowany, piętrowy spichlerz z XVIII wieku, nakryty dachem mansardowym.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987. oraz www.szczaniec.pl