Zbąszynek

Opis

GMINA ZBĄSZYNEK położona jest w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego w powiecie świebodzińskim. Obejmuje teren pięciu stołectw-Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec oraz miasto Zbąszynek. 

Dzieje niektórych miejscowości gminy sięgają XII wieku. W przeszłości ziemie te leżały na pograniczu dawnej Rzeczypospolitej. Po I wojnie światowej tereny Gminy należały w całości do państwa Niemieckiego.W latach dwudziestych na skrzyżowaniu szlaków kolejowych powstała niemiecka placówka celna i kolejowa-początkowo osada, od 1945r. miasto - Zbąszynek.

Po 1945r. miasto spełniało rolę jednego z najważniejszych ośrodków kolejowego transportu osobowego i towarowego w zachodniej Polsce.Duża liczba jezior oraz rzeka Obra sprzyjają rozwojowi turystyki. Największe pobliskie jeziora to jezioro Zbąszyńskie, jezioro Wielkie oraz jezioro w Lotolu Mokrym. Lasy w Gminie głównie sosnowe zajmujące 38% jej powierzchni obfitują w grzyby i jagody. Występuje w nich liczna zwierzyna łowna głównie :sarny, jelenie, dziki, zające i ptactwo. Miłośnicy myślistwa są zrzeszeni w kole łowieckim "Knieja".

Spośród atrakcji turystycznych należy wymienić godne zwiedzania zabytki : dwór barokowy z XVIII wieku w Kosieczynie, neorenesansowy pałac z XIX wieku w Dąbrówce Wlkp., zespół  budynków koszarowych w Rogozińcu.Gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne, w tym bezpośrednie połączenie kolejowe z Zieloną Górą, Poznaniem, Warszawą, Gdańskiem, Frankfurtem n/O, i Cottbus.
W gminie Babimost znajduje się lotnisko oddalone ok.10 km od Zbąszynka. Lotnisko to zdolne jest przyjmować największe samoloty transportowe i pasażerskie.
Na terenie gminy Zbąszynek działają szkoły podstawowe, gimnazjum oraz Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku i Technikum Leśne w Rogoźińcu (działa tu jedno z nielicznych w kraju Koło Sokolników szkolące ptaki do łowów.W Zbąszynku działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest organizatorem imprez sportowo-kulturalno-rekreacyjnych. Kulturalną wizytówką jest Zesół Pieśni i Tańca, który dał wiele koncertów w kraju i zagranicą a wszczególności w : w Niemczech, na Słowacji, we Francji i Holandii.