Stare Drzewce

Opis

Wieś licząca ponad 780 mieszkańców, położona na północ (z lekkim odchyleniem na zachód) od miasta Szlichtyngowa.

Warto zobaczyć:

- Spichlerz z połowy XIX wieku.
- Kościół poewangelicki.
- Dwór z połowy wieku XIX.