Wschowa

Opis

Wschowa jest miastem o wielowiekowej historii, obecnie zamieszkiwane przez 15000 osób. Dzięki granicznemu położeniu, przy ważnym szlaku handlowym prowadzącym z Poznania na Łużyce oraz licznym przywilejom królewskim Wschowa była znaczącym ośrodkiem Rzeczpospolitej. Pierwsza wzmianka o Wschowie pochodzi z 1136 roku. W 1343 król Kazimierz Wielki przyłączył ziemię wschowską do Wielkopolski a później wziął tu ślub z Jadwigą księżniczką żagańską. Wieki XVI i XVII stanowiły złoty okres rozwoju miasta. Dzięki tolerancyjnej polityce wyznaniowej władców polskich, przygraniczna Wschowa stała się miejscem schronienia dla uchodźców religijnych z różnych stron Europy. Napływ rzemieślników z księstw niemieckich, Śląska i Niderlandów, spowodował duże ożywienie gospodarcze miasta. W wieku XVIII Wschowa staje się drugą, półoficjalną, stolicą Polski. Królowie August II i August III Sas kilkakrotnie odwiedzają Wschowę, gdzie zwołują posiedzenia senatu i dwukrotnie, w 1737 r. i 1755 r. przyjmują poselstwa tureckie. Wschowa zyskuje na znaczeniu, w 1775 zaliczono ją do miast królewskich II klasy obok Poznania i Krakowa. Po I wojnie światowej Wschowa pozostała w granicach Niemiec. W granice Polski Wschowa wróciła 1 lutego 1945 r., unikając poważniejszych zniszczeń.

Ziemia Wschowska to ponad 850 lat dorobku utrwalonego w kulturze i sztuce. Mieszkańcy miasta na stałe wpisali się w historie regionu i kraju. Tu żyli i tworzyli poeta i pastor Waleriusz Helberger zwany Małym Lutrem, kronikarz Caspar Hoffman, historyk Samuel Lauterbach. W XVII wieku powstała w mieście pierwsza w Polsce manufaktura farbiarska założona przez Nicollo Bacaralliego. Tu również powstawał pierwszy polski podręcznik fizyki napisany przez ks. Józefa Rogalińskiego. We Wschowie mieszkał poeta Eugeniusz Wachowiak oraz jego syn prozaik, eseista Sergiusz Sterna-Wachowiak. Tutaj wychowywał się przez kilka lat Bronisław Geremek, późniejszy minister spraw zagranicznych III RP.

Zabytki
Mimo upływu lat wiele uroku zachowały wschowskie budowle. Jedną z nich jest piękny kościół farny przebudowany w XVIII wieku przez włoskiego architekta Pompeo Ferrariego więcej »»
Kultura
Koncerty, wystawy, spektakle i festiwale stanowią nieodzowny element miasta. Przez cały rok we Wschowie odbywają się liczne wydarzenia kulturalne więcej »»
Turystyka i sport
Wschowa to miasto ludzi aktywnych. Dla wszystkich wypoczywających dynamicznie i ceniących ruch, przygotowane są boiska piłkarskie, sale sportowe, siłownie, korty tenisowe, bieżnie oraz basen więcej »»