Brzeźnica

Opis


Wieś położona na Wzgórzach Dalkowskich, w dolinie dopływu Bobru - rzeki Brzeźnicy, licząca około 880 mieszkańców. Wzmiankowana już w XIII stuleciu (po raz pierwszy w 1217) jako własność augustianów z Nowogrodu Bobrzańskiego. Równoległe ciągi zabudowy kalenicowej i szczytowej tworzą układ przestrzenny zwany łańcuchówką. Dawniejsze nazwy: Bresnicha i Briesnitz.

Warto zobaczyć:

  • Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny, barokowy, wzniesiony w latach 1703 - 1705 w miejscu budowli późnogotyckiej z XVI stulecia (będącej przebudową wcześniejszej), po której zachowały się murowane z cegły, o polskim układzie, ściany wieży. Na wieży znajduje się dzwon z 1579 roku. Obecny kościół ma kształt trójnawowej bazyliki z wnętrzem nakrytym sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Wyposażenie późnobarokowe pochodzi z okresu budowy.
  • Plebania barokowa z 1676 roku, murowana z cegły i kamienia, wzniesiona na planie prostokąta. Budynek nakrywa czterospadowy dach z dymnikami. We wnęce w fasadzie nad wejściem znajduje się kamienna rzeźba Anioła Stróża. Parter i piwnice posiadają krzyżowe i kolebkowe sklepienia z lunetami. W pierwotnym stanie zachowana jest stolarka drzwi z okuciami.
  • Parterowy budynek gospodarczy przy plebanii z końca XVIII stulecia nakryty dwuspadowym dachem.
  • Eklektyczny, piętrowy, murowany pałac z drugiej połowy XIX wieku z dekorowanymi gzymsami i obramieniami okiennych otworów w elewacjach.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brzeznica.com.pl/