Chotków

Opis

  Wieś licząca około 820 mieszkańców, położona na wschodzie gminy. W układzie przestrzennym prezentuje przykład łańcuchówki z rozproszoną zabudową kalenicową i szczytową w równoległych ciągach. W 1328 roku wieś wymieniana jest jako własność rodu von Nositz, we władaniu którego pozostała do połowy XVI stulecia. Dawniej zwana była Hartwigswalden i Ludwikowo.

Warto zobaczyć:

- Kościół p.w. Narodzenia NMP o wczesnogotyckim rodowodzie (druga połowa XIII wieku),
w późniejszym okresie rozbudowany o prezbiterium (druga połowa XV w.) i o wieżę (XVI w.). W wieku XVIII - XIX częściowo przemurowany. Budowla jednonawowa, murowana z polnego granitu i cegły
z przylegającą od południa prostokątną wieżą. We wnętrzu na uwagę zasługuje tryptyk Mistrza z Gościeszowic (późnogotycki z pocz. XVI w.), obraz "Uwolnienie Św. Piotra" z około 1600 roku, kamienna chrzcielnica (druga poł. XVI w.), chór z 1568 roku, gotycka nagrobna płyta z 1521 roku Stencela Milticza oraz inne płyty renesansowe z XVI - XVII stulecia. Przy kościele znajduje się cmentarz, który otacza mur kamienny z piętrową bramą nakrytą dachem czterospadowym.

- Renesansowy, piętrowy dwór z połowy XVI wieku, obronny, otoczony wałem
i murami z czterema bastejami w narożach. W 1709 roku budowla przeszła zmianę elewacji na barokową i podwyższenie dwóch basteji do formy cylindrycznych wież. Pozostałe basteje z czasem popadły w ruinę. Dwór założony na planie prostokąta jest budowlą murowaną z kamienia i cegły nakrytą dachem mansardowym
z lukarnami. Część pomieszczeń na parterze i w piwnicy posiada sklepienia kolebkowe
i kolebkowe z lunetami, jedno nakryte sklepieniem gwiaździstym. Zachowała się barokowa stolarka okienna i drzwiowa oraz kominek. Na zewnątrz całość wystroju podkreślają interesujące elewacje.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brzeznica.com.pl/