Stanów

Opis


Wieś licząca około 250 mieszkańców, położona na zachodzie gminy, zamieszkała prawie w całości przez górali czadeckich przybyłych w te strony z Bukowiny po II wojnie światowej. Początków osady należy szukać w XIII stuleciu, a pierwsza zachowana wzmianka pochodzi z roku 1368, kiedy to bracia Heckenborg sprzedali wieś wraz z kościołem parafialnym zakonowi augustianów. Następne dokumenty z lat 1399 i 1424 wymieniają miejscowych proboszczów, natomiast źródło z roku 1473 stanowi o zniesieniu tutejszej parafii przez biskupa Rudolfa.

Warto zobaczyć:

- Kościół filialny p.w. św. Michała Biskupa wzmiankowany jest już w dokumencie z 1368 roku, który mówi o kupnie wsi i kościoła parafialnego przez zakon augustianów od braci Heckenborg. Kolejne wzmianki z 1399 roku i 1424 roku podają imiona proboszczów, a dokument z 1473 roku stwierdza zniesienie parafii w Stanowie przez biskupa Rudolfa. Kościół jako filialny przypisano do parafii Brzeźnica, do której należy do dziś. Istniejący wówczas kamienny kościół o dachu krytym gontem został rozebrany w 1743 roku. Na jego miejscu na zlecenie opata Szymona Tadeusza Rihl znany śląski architekt Marcin Frantz Młodszy wzniósł w latach 1740-1743 kościół w stylu barokowym. W 1910 roku uderzenie pioruna niszczy hełm wieży, którą zrekonstruowano w latach 1910-1911. Świątynia jest budowlą murowaną, jednonawową z prostokątnym trójbocznie zamkniętym prezbiterium o dwuspadowym dachu. Do prezbiterium od zachodu przylega zakrystia. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami (nawa i prezbiterium) , krzyżowym (zakrystia) i żaglowym (kruchta). Wyposażenie wnętrza jednolite stylowo - późnobarokowe z około połowy XVIII wieku. Zachowała się także, prawdopodobnie z pierwszego kościoła gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z drugiej połowy XV wieku.

 

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brzeznica.com.pl/