Wichów-przyborze

Opis


Przyborze - przysiółek wsi Wichów położony od niej w odległości 1 km w kierunku pólnocnym.

Źródła informacji:
http://www.brzeznica.com.pl/