Wichów-trojanówka

Opis

Trojanówka - przysiółek Wichowa, położony na zachód od wsi w odległości 1,5 km.

Źródła informacji:
http://www.brzeznica.com.pl/