Wrzesiny

Opis


Wieś zwana dawniej Włoskowem, położona w centrum gminy, licząca około 380 mieszkańców. Jej pochodzenia należy szukać w pierwszej połowie XIII stulecia.

Warto zobaczyć:

- Jednonawowy, murowany z kamienia kościół p.w. Jana Chrzciciela wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku, przekształcony w roku 1550 i 1771 (powiększony o kruchtę), potem wiele razy remontowany. Do nawy od zachodu przylega kwadratowa wieża z zakrystią w przyziemiu, a do prostokątnego prezbiterium kruchta. Wewnątrz w nawie sklepienie gwiaździste, w prezbiterium - kolebkowe z lunetami i w zakrystii - kolebkowe. Na uwagę zasługuje zachowny chór muzyczny z 1661 roku, ołtarz i ambona z około 1700 roku oraz chrzcielnica z XV - XVI stulecia. Kościół otoczony jest kamiennym murem, w którym widnieje pozostałość po bramie z XV - XVI wieku.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brzeznica.com.pl/