Gmina Gozdnica

Statut:
Powiat: powiat żagański
Województwo: gmina Gozdnica
-
-
-
urzad@gozdnica.pl
Opis

Gmina Gozdnica należy do powiatu żagańskiego. Jej powierzchnia zajmuje około 2397 ha, z czego 66,3% zajmują tereny leśne. Główne źródła utrzymania mieszkańców to praca w przemyśle ceramicznym, leśnictwie, handlu, oświacie i usługach. Miasto posiada wszystkie podstawowe składniki struktury technicznej: energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizację, sieć telekomunikacyjną i nowoczesne wysypisko odpadów komunalnych. Położenie gminy sprawia, iż ma ona dobrze rozwiniętą współpracę transgraniczną. Należy również do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, oraz Związku Gmin Zachodnich.

Miejscowość Gozdnica posiada niezaprzeczalne walory turystyczne. Pofałdowany teren i duża lesistość sprzyja turystyce pieszej. Spacery, przejażdżki rowerowe, grzybobranie i zbiór owoców leśnych, polowania, punkty widokowe to podstawowe formy spędzania wolnego czasu. Tereny po kopalniach odkrywkowych nadają się do rowerowej lub motorowerowej jazdy crossowej. Ponadto miasto posiada bogatą, działającą bazę sportową: stadion piłkarski z boiskami treningowymi, z których jedno zaopatrzono w sztuczne oświetlenie, basen letni, sale sportowe, siłownię i kort tenisowy. Dom Kultury posiada salę widowiskową z dużą sceną i doskonałym zapleczem.

Rozplanowanie jak i zabudowa odzwierciedlają miejsko-wiejski charakter Gozdnicy. Zabudowa dawnego centrum ma po części charakter zwarty, po części luźny. Duża część budynków mieszkalnych pochodzi z XIX wieku, niektóre z pierwszej jego połowy. Budynki z końca XIX wieku mają na elewacjach wystrój architektoniczny eklektyczny. Najczęściej są to domy parterowe i piętrowe, murowane, sytuowane kamienicowo.

Gozdnica na przestrzeni lat…
Na początku XIII wieku terytorium Przewozu, na którego terenie leżała dzisiejsza Gozdnica znajdowało się w granicach Dolnych Łużyc, nad którymi władzę sprawowali margrabiowie miśnieńscy więcej »»

Turystyka
Wielką atrakcją okolic Gozdnicy jest rezerwat przyrody „Żurawie Bagno" położony w Nadleśnictwie Wymiarki (gm. Przewóz). Zajmuje on powierz­chnię 42,07 ha, z czego 4,86 ha stanowią drzewostany, a 37,21 ha bagna więcej »»

Tereny inwestycyjne 
W grudniu 2004r. Gmina Gozdnica wystąpiła do Nadleśnictwa Wymiarki z prośbą o przekazanie części terenów byłego lądowiska celem przekształcenia ich w Gminną Strefę Przemysłową. Strefa otrzymała nazwę „Lotnisko” ze względu na to, że wcześniej natym terenie znajdowało się lotnisko, wybudowane w 1936r. więcej »»