Iłowa

Opis

Miasto Iłowa liczy 4,1 tyś. mieszkańców, leży na Nizinie Śląskiej, wśród Borów Dolnośląskich, nad dopływami Bobru: Czerną Małą i Czerną Wielką. Powstało w 10 wieku, jako osada leśna, na rozstajach szlaków handlowych prowadzących z Żagania do Zgorzelca i z Legnicy do Gubina. W roku 1000 przez okolicę Iłowy przechodził orszak cesarza niemieckiego Ottona III, zdążający na spotkanie z Bolesławem Chrobrym, by połączyć się i wspólnie udać na Zjazd Gnieźnieński. Za czasów panowania Piastów Śląskich miasto nie odgrywało większej roli politycznej. Natomiast w roku 1241, mieszkańcy brali udział w bitwie z Tatarami pod Legnicą.

W okresie rozbicia dzielnicowego Iłowa przeszła pod panowanie czeskie. W roku 1567, ówczesny właściciel, Baltazar Kotowicz, sprzedał miasto i okoliczne lasy, radcy czeskiemu Krzysztofowi von Schellendorf. W roku 1679 Iłowa uzyskała prawa miejskie i z tego okresu pochodzi aktualny herb miasta. Wszystkie elementy herbu wywodzą się z rodowego herbu Promnitzów, gdyż hrabia Baltazar von Promnitz z Żar, wykupił Iłową i spowodował rozkwit miasta.

Pałac w Iłowej zbudowano w 1626 roku. Najpierw była to renesansowa, czterokondygnacyjna budowla z wieżą, którą rozbudowano o barokowe dwukondygnacyjne skrzydło. Obecnie służy mieszkańcom jako siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

W 1902 roku, właścicielem miasta został Henryk von Furstenstein. Przyczynił się do modernizacji pałacu i założenia parku w stylu angielskim, francuskim i japońskim. Do dzisiaj rosną tutaj liczne okazy wielowiekowych drzew, krzewów ozdobnych i rododendronów. Zachował się układ ścieżek, zatoka i wyspy. Hrabia był wielkim miłośnikiem psów różnych ras. Dla nich wybudował tor wyścigowy oraz założył cmentarz z licznymi epitafiami.

W 1939 roku w Iłowej odbyła się wystawa dalii. Oprócz tysiąca odmian kwiatów, zaprezentowano osiągnięcia ogrodnictwa jak i uprawy winorośli, brzoskwiń oraz innych owoców i warzyw.

Będąc w Iłowej warto wstąpić do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także do kościoła Chrystusa Króla gdzie już od kilku lat organizowany jest Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncerty odbywają się w każdą niedzielą sierpnia. Głównym celem festiwalu jest prezentacja historycznego instrumentarium organowego. Organy, mieszczące się w tym kościele, to prawdziwa perła budownictwa organowego na Ziemi Lubuskiej, oparte na najlepszych barokowych wzorcach. Festiwal ma służyć wszystkim odwiedzającym ten zakątek Polski i pragnących przeżyć niezapomniane chwile poprzez kontakt z muzyką organową i kameralną.

Miasto jest zgazyfikowane w 95%. W roku 1998 oddano do użytku nowe ujęcie wody ze stacją uzdatniania. W Iłowej swoje siedziby mają m.in. Bank Spółdzielczy, agencja Banku PKO BP oraz pośrednicy ubezpieczeniowi. W gminie działają: publiczne przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum, Zespół Szkół Rolniczych, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Klub Pracy, Klub Sportowy PIAST, Uczniowski Klub Sportowy, orkiestra strażacka, zespół folklorystyczny. Duży udział w kształtowaniu życia kulturalnego i sportowego ma Gminne Centrum Kultury i Sportu, które prowadzi wszechstronną działalność i jest organizatorem licznych imprez kulturalnych i sportowych. Wymienić w tym miejscu należy:
- Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
- Międzynarodowa Prezentacja Orkiestr Dętych
- Międzynarodowy Turniej Amatorskich Drużyn w piłkę nożną.

Na terenie Iłowej usytuowany jest zespół pałacowo - parkowy z pięknie utrzymanym budynkiem pałacowym. Do dnia dzisiejszego zachował się secesyjny wygląd części parkowej z początku XX wieku, kiedy to właścicielem dóbr iłowskich stał się hrabia Hochberg. Rosną tu liczne gatunki wielowiekowych drzew, zachował się układ ścieżek, zatoka i wyspy.