Klików

Opis

Klików - niewielka wieś położona nad Czerną Małą na południe od Iłowej. W 1525 roku pojawia się w źródłach jako Clux. W późniejszym okresie miejscowość zapisywano jako Klüx (1530, 1551), KIuex (1593) oraz Klux (1621). Przed II wojną światową obowiązywała forma Klix. Niejasne są początki miejscowości. Johann G. Worbs (1760-1833), wybitny historyk z Przewozu, uznał, iż wzmianka w liście lennym Kottwitzów z 1356 roku o “Wilhelms Hammerstatt" dotyczy kuźnicy w Klikowie. Jeśli uznamy hipotezę Worbsa za słuszną, to hamernię klikowską należy zaliczyć do najstarszych w naszym regionie. W rachunkach rady miejskiej z przełomu XV i XVI wieku wielokrotnie pojawia się tajemnicza kuźnica “Seidel". Posiadacze owej kuźnicy płacili czynsz Zgorzelcowi za pozyskiwanie rud bagiennych w lasach miejskich. Niektórzy badacze “Seidel" wiążą z Klikowem. Co ciekawe, w 1501 roku w “Seidel" mieszkał mistrz kuźniczy Merten Clux, a w latach 20. i 30. XVI wieku, Hans Clux. Możliwe zatem, iż nazwa miejscowości została przejęta od nazwiska mieszkających tu hutników. W 1525 roku Klików wymieniany jest wśród wsi należących do dóbr iłowskich. W 1567 roku wieś zamieszkiwało dwóch kmieci i jeden sołtys (“Scholttes"). Przez stulecia większa część miejscowości dzieliła losy z Iłową i była w posiadaniu tych samych rodów (m.in. Kottwitzów, Schellendorfów, Promnitzów). Jedynie fragment śląski (zachodni) należał do dóbr z siedzibą w Borowem. W latach 1606-1627 był on własnością rodziny von Berge, zaś w latach 1631-1684 śląską cześć Klikowa posiadali Rechenbergowie. W 1684 roku Promnitzowie, dzierżący od trzech lat Iłowę, nabyli także majątek Borowe. Dzięki tej transakcji obydwie części Klikowa do 1867 roku miały tych samych właścicieli.