Chichy

Opis

Chichy to niewielka miejscowość gminy Małomice.
Odwiedzając ją warto zobaczyć:

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCIELNA – wczesno-gotycki, pochodzi z II połowy XIII w. – był sklepiony w początkach XVI w., rozbudowany w 1614 ( kaplica) odnowiony w 1710 r. W II połowie XVIII w przebudowano okna, a 100 lat później szczyty. Murowany z kamienia, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, z kaplicą, zakrystią i składzikiem. Do nawy od strony zachodniej przylega prostokątna wieża. We wnętrzu zachowały się dwa wczesnogotyckie tryptyki oraz szereg renesansowych kamiennych nagrobków. Kościół otoczony jest kamiennym murem z XIV – XV w., w obrębie którego znajduje się parterowa brama.

PAŁAC - Dobra ziemskie potwierdzone są w Chichach źródłowo już na początku XV wieku. Średniowieczna siedziba rycerska znajdowała się w południowej części wsi, gdzie w przebudowanej postaci przetrwała do dziś (zob. zamek w Janowcu). W XVI lub XVII wieku nastąpił podział majętności w Chichach, w rezultacie czego wyodrębniły się dwa folwarki górny (Bobrzany) i dolny. Przy tym ostatnim położonym w północnej części wsi powstał prawdopodobnie w XVIII wieku, dwór. Na jego miejscu, być może przy wykorzystaniu starych murów, zbudowany został w pierwszej połowie XVIII wieku pałac barokowy. Przebudowa przeprowadzona około 1840 roku nadała mu znamiona neoklasycystyczne, przy czym obiekt powiększono o dobudówkę od północy. W latach siedemdziesiątych obecnego stulecia pałac poddano pracom remontowym i adaptacyjnym, niszcząc przy tym część architektonicznego wystroju elewacji. Pałac położony w parku jest budowlą murowaną, piętrową na wysokim podpiwniczeniu, założoną na planie prostokąta o wymiarach 24.65 x 13.25 m z dobudowanym od północy prostokątnym aneksem. Zarówno część główną jak i dobudówkę nakrywają dachy mansardowe z lukarnami. Elewacja podzielona listownym gzymsem między kondygnacyjnym w narożach ujęte boniowaniem. Okna w parterze zdobią profilowanie nadokienniki. Fasada zaakcentowana jest na osi środkowej pozornym ryzalikiem, zwieńczonym trójkątnym frontem. Do wejścia prowadzi wysoki, dwustronny podjazd.