Gmina Niegosławice

Statut:
Powiat: powiat żagański
Województwo: gmina Niegosławice
-
-
-
gmina@niegoslawice.pl
Opis

Gmina  Niegosławice położona jest w województwie lubuskim, powiecie żagańskim  na  Równinie Szprotawskiej i obszarze Gór Kocich będących fragmentem Wzgórz Dalkowskich i obejmuje obszar 136,2 km kw. Przez płn.-wsch. część  obszaru gminy przebiega droga krajowa nr 3 relacji Zielona Góra - Wrocław.

Historycznie obszar gminy przynależał do Śląska, na którym najwcześniej rozwinęło się osadnictwo wiejskie. W dokumencie z roku 1376 po raz pierwszy spotyka się Niegosławice, wymienione pod nazwą „Waltheri Villa”. Większość istniejących do dziś wsi legitymuje się około 700-letnim udokumentowanym rodowodem. Były to posiadłości rycerskie. Zachowały się niektóre zabytki, a także ruiny dawnego zamku we wsi Rudziny. Na terenie gminy spotyka się budowle zabytkowe o wielowiekowej metryce. Kościół parafialny pw. Św. Anny w Niegosławicach zbudowany został w drugiej połowie trzynastego wieku. Z tego stulecia pochodzą też obiekty sakralne w Mycielinie- kościół pw. Św. Mikołaja, zbudowany w stylu wczesnogotyckim; kościół filialny w Gościeszowicach, z późnogotyckim ołtarzem wykonanym przez nieznanego mistrza nazywanego w historiografii Mistrzem Ołtarza z Gościeszowic. Z siedemnastego wieku pochodzi zbudowany na bazie wcześniejszego dworu obronnego pałac w Suchej Dolnej. Pałac w Międzylesiu pochodzi z połowy dziewiętnastego wieku. Zbudowany został w stylu neorenesansowym.

HERB  GMINY  NIEGOSŁAWICE

Umieszczony w godle herbowym wizerunek wieży rycerskiej stanowi tematyczne nawiązanie do historii gminy. Zgodnie z regułami heraldycznymi wieża przedstawiona została w herbie w sposób uproszczony i stylizowany a więc jest o wiele węższa, niż była w rzeczywistości. Czerwony szpiczasty dach wieży, to również zgodny z regułami heraldycznymi efekt kompozycyjny bowiem w rzeczywistości dach był płaski. Drugim elementem herbu są dwa kłosy reprezentujące rolnictwo, jako podstawowe zajęcie zarówno dawnych, jak i współczesnych mieszkańców gminy. Zielona barwa pola herbowego stanowi natomiast symboliczne podkreślenie położenia gminy na skraju Borów Dolnośląskich. Tak opracowany wizerunek średniowiecznej wieży rycerskiej rzadko występuje w herbach.