Gościeszowice

Opis

Wieś wymieniona w 1305 r. jako Gozwinisdorf, co można przetłumaczyć jako wieś rodziny Goćwinów w zniekształconej formie. Nazwa wsi wskazuje na jej słowiańskie pochodzenie. Była podzielona na wieś górną, środkową i dolną.

Warto wiedzieć:
1687/8 właściciele wsi: klasztor kolegiaty w Głogowie 1840 r.
Gościeszowice Górne – właścicielem byli książęta Carolath-Beuthen (Siedlisko-Bytom Odrzański) - 58 gospodarstw domowych, 320 mieszkańców, 8 krosien lniarskich, 4 rzemieślników i 2 kupców.
Gościeszowice Średnie - właścicielem był major w stanie spoczynku, radny powiatu, starszy sejmiku krajowego Friedrich Ludwig Heinrich von Eckartsberg pan na Suchej Dolnej – 2 folwarki, 68 gospodarstw domowych, 580 mieszkańców, 2 wiatraki (młyny), 1 gorzelnia, 12 krosien lniarskich, 2 gospody, 11 rzemieślników.
Gościeszowice Dolne - właścicielem był Karl Beniamin Reiche.
42 gospodarstw domowych, 283 mieszkańców, 1 szkoła, pałac i folwark, 1 wiatrak (młyn), młyn napędzany siłą konia (kierat), 1 browar, 1 gorzelnia, 3 krosien lniarskich, 1 karczma, 4 rzemieślników, 1 kramarz. Domy znajdujące się w odległości 1/16 mili od wioski na prawo od Międzylesia nazywają się Finkenhäuser (ziębowe domy).  17.05.1939 r. - 1152 mieszkańców