Przecław

Opis

Przecław (Górny) Ulbersdorf
W 1407 r. Olbrechdorf.1687/8 właściciel wsi: Christian von Eckartsberg
1786/87 właściciel wsi: rodzina von Braun z Solnik, następnie rodzina von Scopp.
1840 r. należy do pani Marii Louise Pauline, owdowiałej księżnej Hohenzollern-Hechingen, urodzonej księżniczki kurlandzkiej i żagańskiej. 40 gospodarstw domowych, 310 mieszkańców, 2 folwarki, 585 owiec (merynosy), 200 szt. bydła.
Przecław (Dolny) (Ottendorf)
1403 r. Ottindorf.1687/8 właściciel wsi: Christian von Eckartsberg1786/87 właściciel wsi: rodzina von Braun z Solnik, następnie rodzina von Scopp. 1840 r. należy do pani Marii Louise Pauline, owdowiałej księżnej Hohenzollern-Hechingen, urodzonej księżniczki kurlandzkiej i żagańskiej (majątek został zakupiony w 1842 r.). 65 gospodarstw domowych, 606 mieszkańców, pałac i 2 folwarki, kościół ewangelicki, 1 szkoła, 3 wiatraki (młyny), 3 gospody, 1 gorzelnia, 1 browar, 7 kupców, 10 rzemieślników, 8 domowników, 565 owiec (merynosów), 349 szt. bydła. 17.05.1939 r.-  w obu wsiach Przecławiu Dolnym (Ottendorf) i Przecławiu Górnym (Ulbersdorf) żyło 750 mieszkańców,  które w XIX w zostały połączone