Gmina Szprotawa

Statut:
Powiat: powiat żagański
Województwo: gmina Szprotawa
-
-
-
ratusz@szprotawa.pl%20
Opis

Ziemie gminy Szprotawa rozciągają się między malowniczym pasmem Wzgórz Dalkowskich na północy a rozległymi Borami Dolnośląskimi na południu. Geograficznie i historycznie zajmują one północny kraniec Dolnego Śląska, administracyjnie zaś należą do województwa Lubuskiego. Dawny powiat szprotawski nie wchodził w skład historycznej ziemi lubuskiej. Współczesne pojęcie Ziemi Lubuskiej odbiega znacznie od historycznego. Po roku 1950 przyjęło się nazwą tą obejmować wszystkie ziemie wchodzące w skład nowo utworzonego województwa zielonogórskiego.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 232,31 km2 z czego:
- użytki rolne zajmują powierzchnię 12.798 ha,
- lasy 7.308 ha,
- wody 290 ha,
- pozostałe tereny 2.308 ha.

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, z podziałem na część północną - typowo rolniczą oraz południową z dużymi kompleksami leśnymi.

Historia
Pierwsza historyczna informacja o terenie dzisiejszej Szprotawy, a właściwie grodzie Ilua - Iława pochodzi z Kroniki Biskupa Niemieckiego Thietmara, który towarzyszył cesarzowi niemieckiemu Ottonowi III w pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie...więcej»»

Zabytki
Na terenie gminy Szprotawa znajduje się bardzo wiele obiektów zabytkowych w tym m.in. Ratusz w Szprotawie, Kościół św. Andrzeja w Szprotawie, Brama Żagańska więcej»»

Przyroda
Na terenie gminy obszary leśne stanowią 33% tj. 7 308 ha ogólnej powierzchni. 104 ha zajmują lasy komunalne. W lasach występują liczne skupiska zwierzyny łownej (min in. dziki, sarny, jelenie, lisy) oraz ptactwa...więcej»»

Rezerwat Buczyna Szprotawska i Dąb "Chrobry"
Buczyna Szprotawska o powierzchni 152,3 ha to jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrody województwa lubuskiego. Położony w Borach Dolnośląskich, między Szprotawą a Przemkowem...więcej»»

Szlaki turystyczne
Szlak turystyczno-krajoznawczy „SZLAK PÓŁNOCNY” obejmuje północne tereny gminy Szprotawa. Dzięki niemu możemy poznać najciekawsze zabytki sakralne (kościoły) wybudowane na tym obszarze...więcej»»