Borowina

Opis


Borowina
- ciekawym obiektem turystycznym jest położony we wsi Kościół p.w. św. Bartłomieja w stylu wczesnogotyckim, jednonawowa, zbudowana z kamienia polnego i cegły - prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIII w. – za czym przemawiają ostrołukowe otwory i układ przestrzenny. Przez długi czas Borowina była gminą ewangelicką. Dopiero w roku 1654 kościół przejęli katolicy. Z dawnego wystroju zachowały się: kamienny portal (1584) i renesansowe płyty nagrobne. Budowla jest otoczona średniowiecznym murem z kamienną bramą barokową z XVI w.