Dzikowice

Opis

Warto zobaczyć:

Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w stylu wczesnogotyckim, zbudowany w XIII wieku z kamienia polnego i rudy darniowej, jednonawowy. Pierwsza wzmianka o kościele  pochodzi z 1273 r. Widziany obecnie kształt budowli pochodzi z ok. 1406 r. W XV w. dobudowano ceglaną wieżę W 1862 r. gont na dachu zastąpiono dachówką, a wieżę pokryto blachą. W czasach reformacji  cała gmina kościelna była wyznania ewangelickiego. Z wystroju na uwagę zasługuje gotycki portal kamienny z pocz. XV w. i późnogotycki ołtarz (tryptyk) z 1505 r. - dzieło mistrza z Gościszowic. W kamiennym murze otaczającym kościół znajduje się zabytkowa brama z XV w.