Kartowice

Opis

Miejscowość ta położona jest w sąsiedztwie Szprotawy, w części północnej Gminy. Ogólna powierzchnia wsi wynosi 1 127,10 ha tj. 11,27 km2, zamieszkała przez 150 mieszkańców, przy gęstości zaludnienia wynoszącej 13 osób/km2.