Leszno Dolne

Opis

Miejscowość ta położona jest w południowej części naszej Gminy, na trasie Szprotawa – Bolesławiec – Jelenia Góra.

W skład Sołectwa Leszna Dolnego wchodzą dwa przysiółki tj. Kopane i Szprotawka.

Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 4 187,67 ha, w tym 3 436,03 ha stanowią lasy należące do Nadleśnictwa Szprotawa, szczególnie tu należy wymienić rezerwat bukowy oraz najstarszy dąb „Chrobry” liczący ponad 750 lat, podlegający ochronie przez Konserwatora Przyrody.

Lasy w tym rejonie obejmują obszar 82,05% do ogólnej powierzchni.Sołectwo Leszno Dolne zamieszkane jest przez 346 osób, przy gęstości zaludnienia 8 osób/km2.