Nowa Kopernia

Opis

Miejscowość ta położona jest w południowej części Gminy, granicząc z miastem Szprotawa. W skład Sołectwa Nowej Koperni wchodzą wsie Puszczyków i Polkowiczki. Ogólna powierzchnia wsi wynosi 1 057,10 ha tj. 10,57 km2, zamieszkała przez 280 mieszkańców.