Siecieborzyce

Opis

Wieś Siecieborzyce położona jest w północnej części naszej Gminy i pod względem wielkości zajmuje II miejsce po wsi Długie pod względem zajmowanej powierzchni, która wynosi 2 342,27 ha tj. 23,42 km2, zamieszkała przez 990 mieszkańców, przy gęstości zaludnienia wynoszącej 42 osoby/km2. Ludność zasiedliła tę miejscowość w 1946r., która przybyła w ramach repatriacji z kresów wschodnich, a w szczególności z woj. Tarnopolskiego.

Warto zobaczyć:
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, w stylu wczesnogotyckim. Zbudowany z kamienia w I poł. XIII wieku. Wzmiankowany w źródłach historycznych już w 1273 r. Przebudowany i rozbudowany o wieżę w roku 1508. We wnętrzu świątyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz z 1588 r. i płaskorzeźbione płyty nagrobne – renesansowe i barokowe.