Sieraków

Opis

Sieraków to niewielka wieś położona w południowo – zachodniej części Gminy. Ogólna powierzchnia wsi wynosi 297,84 ha tj. 2,97 km2, zamieszkała przez 121 mieszkańców.