Wiechlice

Opis

Miejscowość ta położona jest w części wschodniej naszej Gminy. Ogólna powierzchnia wsi wynosi 1 574,53 ha tj. 15,74 km2, zamieszkała przez 1 995 mieszkańców.