Witków

Opis

Miejscowość ta położona jest w północnej części naszej Gminy, sąsiadująca w części zachodniej z Gminą Małomice. Ogólna powierzchnia wsi wynosi 1 886,20 ha tj. 18,86 km2, zamieszkała przez 513 mieszkańców.

Warto zobaczyć:
Kościół p.w. Matki Boskiej Rokitniańskiej i św. Michała Archanioła. Zbudowany w XIII wieku, w stylu wczesnogotyckim, z kamienia polnego i rudy darniowej, jednonawowy. Do kościoła wchodzi się przez dwa wczesnogotyckie portale kamienne. Jeden z nich, prowadzący do prezbiterium, ozdobiony jest płaskorzeźbionym tympanonem przedstawiającym ukrzyżowanego Jezusa adorowanego przez NMP i św. Jana. We wnętrzu kościoła znajduje się płyta nagrobna ku czci Nikela v. Warnsdorf, dawnego właściciela Witkowa, z XVI wieku.W południowym odcinku otaczającego kościół kamiennego muru usytuowany jest gotycki budynek bramny z XV w.