Witoszyn Górny

Opis

Witoszyn Górny. Wieś łańcuchówka z XIV w., leżąca w północnej części Borów Dolnośląskich.  Zachowany pierwotny plan. Zabudowa rozproszona, kalenicowa
i szczytowa, z przełomu XIX i XX w. Krajobraz rolniczy w otoczeniu lasów. We wsi znajdował się niegdyś cmentarz leśny z XIX w., zlikwidowano go po 1945 r. Zachowany drzewostan.

Źródło: ugwymiarki.w.interia.pl oraz Wikipedia.org