Gmina Brody

Statut:
Powiat: powiat żarski
Województwo: gmina Brody
-
-
-
gmina@brody.pl
Opis

 Gmina Brody położona jest nad Nysą Łużycką, będącą granicą polsko-niemiecką, w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim. Na jej terenie żyje około 3,7 tys. mieszkańców, a powierzchnię 240 km2 aż w ponad 65% zajmują lasy, które wraz z rolnictwem (najżyźniejsze gleby na pograniczu) i usługami stanowią, w głównej mierze, o potencjale ekonomicznym regionu.
 "Nadgraniczność" jest szczególnym atutem, który może stać się decydującym czynnikiem do lokowania tu swoich kapitałów przez potencjalnych inwestorów i powstawania nowych miejsc pracy.
 W tym korytarzu międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego, jak określa się gminę, wybudowano:
 * terminal odpraw granicznych - Olszyna;
 * przejście drogowe Zasieki - Forst.
 4 marca 2000 Brody wraz Lubskiem i niemieckim Forst podpisały umowę o współpracy, a siedem lat wcześniej współtworzyły powołanie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
Walory turystyczne:
- Bogactwo zabytków historycznych, głównie architektonicznych, rangi ponadregionalnej, znajdujących się nie tylko w Brodach, ale również w wielu mniejszych miejscowościach.
- Duża powierzchnia lasów (zwłaszcza część południowa) obfitująca w zwierzynę i leśne runo.
- Atrakcyjne ukształtowanie terenu i mnogość zbiorników wodnych (jeziora i stawy rybne).
- Kompleksy torfowisk, fragmenty borów bagiennych, obfitujących w rzadkie gatunki roślin i ptaków.
- Łagodny klimat, wspaniałe widoki, miejsca do obserwacji i pomniki przyrody.
 Warto podkreślić, że teren gminy przecina fragment pieszo-rowerowego, "zielonego" szlaku turystycznego Wschodnich Łużyc, Żary - Gubin o łącznej długości 76,5 km.

Źródła informacji:
http://www.brody.pl/index.php?id=home
http://www.powiatzary.pl/d_gminy/brody/brody.htm
http://szlaki.pttk.pl/lubuskie/zary01.html
http://www.lkp.org.pl/wstega_html/g_brody.htm