Gmina Brody

Statut: wiejska
Powiat: Żarski
Województwo: Lubuskie
Rynek 2, 68-343 Brody
68 371 22 05
68 371 20 15
gmina@brody.pl
OPIS

Gmina położona w północnej części powiatu żarskiego graniczy z gminami: Lubsko, Tuplice, Trzebiel oraz z niemieckim powiatem Spree-Neisse (Brandenburgia).

W skład gminy wchodzą sołectwa: Biecz, Brody, Brożek-Zasieki, Datyń, Grodziszcze, Jałowice, Janiszowice, Jasienica, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Koło, Kumiałowice, Nabłoto, Suchodół, Wierzchno. Gmina Brody jest współzałożycielem i członkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Gmina Brody położona jest nad Nysą Łużycką, będącą granicą polsko-niemiecką, w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim. Na jej terenie żyje około 3,7 tys. mieszkańców, a powierzchnię 240 km2 aż w ponad 65% zajmują lasy, które wraz z rolnictwem (najżyźniejsze gleby na pograniczu) i usługami stanowią, w głównej mierze, o potencjale ekonomicznym regionu.
 "Nadgraniczność" jest szczególnym atutem, który może stać się decydującym czynnikiem do lokowania tu swoich kapitałów przez potencjalnych inwestorów i powstawania nowych miejsc pracy.
 W tym korytarzu międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego, jak określa się gminę, wybudowano:
 * terminal odpraw granicznych - Olszyna;
 * przejście drogowe Zasieki - Forst.

 4 marca 2000 Brody wraz Lubskiem i niemieckim Forst podpisały umowę o współpracy, a siedem lat wcześniej współtworzyły powołanie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

 

Garść historii

Brody po raz pierwszy zostały wymienione w 1398 roku. W XIV wieku Brody były własnością Biebersteinów, później żarskich Promnitzów i saskich Watzdorfów. Prawa miejskie otrzymały w 1454 roku. W 1740 roku Henryk Brühl, minister króla Augusta III, został właścicielem Brodów. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku większa część Łużyc przeszła pod panowanie pruskie. Później ziemie te należały do Cesarstwa Niemieckiego, a od 1933 roku weszły w skład III Rzeszy.

WALORY TYRYSTYCZNE

- Bogactwo zabytków historycznych, głównie architektonicznych, rangi ponadregionalnej, znajdujących się nie tylko w Brodach, ale również w wielu mniejszych miejscowościach.
- Duża powierzchnia lasów (zwłaszcza część południowa) obfitująca w zwierzynę i leśne runo.
- Atrakcyjne ukształtowanie terenu i mnogość zbiorników wodnych (jeziora i stawy rybne).
- Kompleksy torfowisk, fragmenty borów bagiennych, obfitujących w rzadkie gatunki roślin i ptaków.
- Łagodny klimat, wspaniałe widoki, miejsca do obserwacji i pomniki przyrody.


Warto podkreślić, że teren gminy przecina fragment pieszo-rowerowego, "zielonego" szlaku turystycznego Wschodnich Łużyc, Żary - Gubin o łącznej długości 76,5 km.