Brożek

Opis

 

 Niewielka wieś licząca 65 mieszkańców, wchodząca w skład sołectwa Zasieki, położona na południowy zachód od miejscowości Brody. Większość domów wybudowana jest przy lokalnej drodze prowadzącej wzdłuż Nysy Łużyckiej. Na wschód od wsi rozciągają się wspaniałe lasy.

Źródła informacji:
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc