Datyń

Opis

 

Wieś, sołectwo, zajmujące powierzchnię 866,30 ha i zamieszkałe przez 257 osoby (dane z 2009 roku), położone w bliskiej odległości na północ od Brodów.

Źródła informacji:
www.brody.pl