Grodziszcze

Opis

 

 Wieś, sołectwo o powierzchni 517,97 ha, zaludnione przez 238 mieszkańców, położone na północny wschód od Brodów, przy drodze nr 286 prowadzącej do Gubina. Warto nadmienić, że wieś o takiej samej nazwie znajduje się w gminie Świebodzin, a jej nazwa pochodzi od wczesnośredniowiecznego grodziska ulokowanego na półwyspie jeziornym.

Źródła informacji:
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc