Jasienica

Opis

 

 Wieś, sołectwo o powierzchni 425,01 ha, zamieszkałe przez 172 osoby, położone na północ (z lekkim odchyleniem na wschód) od Brodów, przy drodze nr 285.
Warto zobaczyć:
- Późnoklasycystyczny, murowany dworek z XIX wieku. Usytuowany w południowej części parku, założony na planie prostokąta, w poddaszu z półpiętrem, nakryty czterospadowym, niskim dachem.
- Park o powierzchni ponad 5 ha, założony prawdopodobnie w XVIII wieku. Na jego terenie rośnie ponad 20 gatunków drzew, z których kilka posiada cechy pomnikowe.
- W północno-wschodniej części parku położony był dawniej pałac barokowy z XVIII stulecia. Z czasem i w wyniku zaniedbań uległ zniszczeniu i w końcu lat 70-tych XX wieku został zburzony!!!

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc