Koło

Opis

 

 Wieś i sołectwo liczące 320 mieszkańców, zajmujące powierzchnię 792,28 ha, położone na północ od Brodów, niedaleko dróg nr 285 i 286 prowadzących do Gubina. Udokumentowana historia Koła sięga XIV stulecia. W 1357 roku kolskie lenno otrzymał burmistrz Gubina.
Warto zobaczyć:
- Kościół z drugiej połowy XIII stulecia, ale przebudowany gruntownie w latach 1731-1733, przez co utracił dawne cechy stylowe. Z budowli wczesnogotyckiej zachowały się ściany nawy i dolna część wieży, podwyższonej w 1753 roku i zwieńczonej kopulastym hełmem z latarnią. Jednonawowa świątynia jest murowana z kamienia i cegły, a jej wnętrze posiada barokowe wyposażenie.
- Późnoklasycystyczny dwór z pierwszej ćwierci XIX wieku. Dwukondugnacyjny, murowany z cegły, nakryty mansardowym dachem.
- Kamienny krzyż pokutny znajdujący się w ogrodzie byłej szkoły.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brody.pl/index.php?id=zabytki
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc