Lasek

Opis

 

 Wieś (przysiółek ?) wchodząca w skład sołectwa Jałowice, licząca 16 mieszkańców, położona w kierunku północno-wschodnim od Brodów, na skraju gminy w pobliżu potoku Golca. Czasami można się spotkać z inną nazwą tej miejscowości, a mianowicie - Laski.

Źródła informacji:
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc