Proszów

Opis

 

 Niewielka miejscowość licząca 25 mieszkańców, wchodząca w skład sołectwa Nabłoto, położona w kierunku południowo-wschodnim od Brodów, na szlaku "zielonym" Żary - Gubin. Niedaleko wsi znajduje się 3 ha jezioro.
Warto zobaczyć:
- Dawna stodoła o konstrukcji szachulcowej, zbudowana w 1748 roku.
- 150-letnia sosna o ośmiu konarach wyrastających w oryginalny sposób, stąd jej nazwa "Ośmiornica".
- Niewielki kompleks torfowisk w pobliżu wsi.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brody.pl/index.php?id=przyroda
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc