Żytni Młyn

Opis

 

 Żytni Młyn liczący 7 mieszkańców znajduje się w sołectwie Nabłoto, które rozciąga się na południe od Brodów. W okolicy lasy "bogate przyrodniczo".

Źróła informacji:
http://www.brody.pl/index.php?id=obszar_i_ludnosc