Bronice

Opis

 

 Wieś położona przy drodze nr 297 na południowy zachód od Jasienia w kierunku na Tuplice.
Warto zobaczyć:
- Część zabudowy mieszkalnej z początku XIX wieku i jego pierwszej połowy. Za przykład może posłużyć dom (nr 30) i stodoła o konstrukcji drewnianej i szachulcowej oraz inny dom (nr 36) - częściowo obmurowany, drewniany.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.