Budziechów

Opis Stara wieś o owalnicowym układzie, położona na północ od Jasienia w kierunku na Lubsko, przy drodze nr 287. 
 Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z roku 1348, ale początki Budziechowa sięgają okresu dużo wcześniejszego. Ciekawostkę stanowi fakt podziału wsi w 1482 roku na część należącą do Brandenburgii i część będącą w granicach korony czeskiej (Dolne Łużyce). Taki stan rzeczy, czyli biegnącej granicy przez wieś, funkcjonował do roku 1815.
 Blisko Budziechowa przebiega południk 15o E, według którego mierzony jest czas środkowoeuropejski.
Warto zobaczyć:
- Barokowy kościół zbudowany w 1768 roku jako ewangelicki zbór przez mistrza z Lubska Christiana Krumpleta. Budowla wzniesiona na planie prostokąta, salowa, murowana z kamienia polnego. Od strony wschodniej przylegająca neogotycka, ceglana wieża z 1882 roku, ufundowana przez Jerzego von Beerfelde. W czwartej kondygnacji wieży zawieszono dzwon. Wewnątrz kościoła znajduje się neogotycka chrzcielnica z 1871 roku. Nadmienić należy, że kościół (zapewnie drewniany) w Budziechowie istniał już w średniowieczu i wymieniany jest w dokumentach z 1346 roku.
- Murowany z cegły, klasycystyczny dwór z około 1800 roku. Założony na planie prostokąta, z użytkowym poddaszem, nakryty mansardowym dachem.
- Dworska obora, parterowa, murowana, zbudowana w pierwszej połowie XIX stulecia.
- Część zabudowy mieszkalnej, około 40 domów z drugiej połowy XIX wieku.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.jasien.com.pl/?id=190&lng=pl