Golin

Opis

 

 

 Golin jest położony na południe od Jasienia, blisko drogi nr 294 biegnącej w kierunku Tuplic.
Warto zobaczyć:
- Park z pierwszej połowy XIX wieku, będący swobodnym założeniem krajobrazowym. Na jego terenie występują polany, staw i grupy drzew, wsród których nie brak posiadających cechy pomnikowe.
- Oranżeria z pierwszej połowy XIX stulecia, położona na skraju parku.
- Mieszkalny budynek folwarczny zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Piętrowy, murowany, nakryty dachem mansardowym.
- Podworska stodoła z początku XIX wieku, przebudowana w następnym stuleciu.
- Parterowy, murowany dom z końca XVIII stulecia, nakryty dachem naczółkowym.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.