Jasionna

Opis

 

 Dawna wieś rycerska widniejąca w dokumentach w roku 1538, położona w kierunku południowo-zachodnim od Jasienia, blisko drogi nr 294 biegnącej do Tuplic.
 Jeden z miejscowych zabytków: drewniany dom z drugiej połowy XVIII wieku o wieńcowej konstrukcji, parterowy, nakryty naczółkowym dachem, został przeniesiony do
skansenu w Ochli.
Warto zobaczyć:
- Pałac piętrowy, murowany z cegły, nakryty mansardowym dachem. Zbudowany w 1775 roku. W XX stuleciu dostawiono werandy od strony zachodniej i wschodniej. W parterowych pomieszczeniach zachowały się sklepienia krzyżowo-kolebkowe.
- Park krajobrazowy założony w XVIII wieku, znajdujący się w pobliżu pałacu.
- Zespół zabudowy folwarcznej składający się z parterowych budynków mieszkalno-gospodarczych, zbudowanych w 1767 roku i przebudowanych w XIX stuleciu. Całość rozmieszczono wokół podwórza o kształcie prostokąta. Jeden z budynków posiada przelotową bramę, nad którą widnieje wieżyczka.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.jasien.com.pl/?id=190&lng=pl